SAMOSTATNÝ FINANČNÝ AGENT

s licenciou Národnej Banky Slovenska


ARIES - centrum poistenia

spoločnosť s 25 ročnými skúsenosťami vo finančnom sektore.Poistenie občanov,  firiem, živnostníkov

Všetky druhy poistenia

Možnosť výberu poisťovne

Právne poradenstvo v poisťovníctve

Bezplatný poisťovací audit

Bezplatná asistencia likvidácie poistných udalostí

Úvery 

Leasing

Vedenie účtovníctvaARIES - centrum poistenia

samostatný finančný agent

číslo licencie NBS: UDK-034/2006/PAGF

Hviezdoslavova 13

917 01 Trnava

 

e-mail: office@aries-poistenie.sk

web: www.aries-poistenie.sk

tel.: 0911 857 378

tel.: 0907 701 009